натријум етил ксантат (ПОЛ)

натријум етил ксантат (ПОЛ)