О-изопропил-Н-етил тионокарбамат

О-изопропил-Н-етил тионокарбамат

  • О-изопропил-Н-етил тионокарбамат

    О-изопропил-Н-етил тионокарбамат

    О-изопропил-Н-етил тионокарбамат:хемијска супстанца, светло жута до смеђа уљаста течност оштрог мириса,

    Релативна густина: 0.994.Тачка паљења: 76,5°Ц.Растворљив у бензену, етанолу, етру,

    петролеум етар, слабо растворљив у води